سفارش شما از سمانیک به معنی توافق کامل شما با شرايط و ضوابط زیر تلقی می گردد:

ارائه خدمات در شرکت سمانیک بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود درباره تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.

برای سهولت در سفارش و جلوگیری از اشتباه و انتخاب محصول می توانید ازمشاوره کارشناسان سمانیک استفاده کنید.

راه های ارتباط با کارشناسان : ۰۲۱۲۲۲۶۵۹۶۹

لینک تلگرام : ۰۹۳۹۲۸۰۸۸۶۷

زمان ثبت سفارش و پیگیری سفارشات طی زمان اداری صورت می پذیرد و در صورتیکه که سفارشی خارج از زمان اداری صورت پذیرفت در روز آینده پیگیری خواهد شد.