کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) مجموعه‌ای از برنامه‌های مستقل، اما هماهنگ تبلیغاتی، رسانه‌ای و روابط عمومی در مورد یک کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی در رسانه‌های مختلف صوتی، تصویری، چاپی و محیطی است که با یک محتوا و مضمون مشترک، اما پیام‌های متنوع و گوناگون در یک دوره زمانی معین و با بودجه‌ای مشخص برای دستیابی به هدف‌های کمی و کیفی معین طراحی و اجرا می‌گردد.

در کمپین تبلیغاتی قبل از هر چیز باید پیام هدف کمپین مشخص شده باشد، همچنین با مشخص کردن مخاطب و برنامه‌ریزی دقیق، بتواند پیام مناسب را در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال کند و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

کمپین تبلیغاتی

 کمپین تبلیغاتی شامل دو مفهوم می شود :

• برنامه کمپین تبلیغاتی (Campaign Plan): طرح اولیه یا پیش‌نویسی که مراحل طراحی و اجرای یک برنامه تمام‌ عیار ارتباطات بازاریابی است که شرح وظایف و اقدامات را در هر مرحله از برنامه توسعه فروش یک محصول مشخص می‌کند.

• مضمون کمپین تبلیغاتی (Campaign Theme): مضمون کمپین مهم‌ترین ایده فروش است که نقش اصلی را در استراتژی ایجاد کمپین ارتباطات بازاریابی ایفا می‌کند.

انواع کمپین دیجیتال

۱- کمپین ضربه ای(singleshot ads) : بدون ارتباط با آگهی های قبل و بعد از خود

۲- کمپین‌های دوره ای: دارای دوره زمانی مشخص و برنامه کوتاه مدت و میان مدت

مراحل طراحی کمپین تبلیغاتی :

۱- شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ

۲- پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود.

۳-رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم.

۴- بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه شود.

۵- اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

علاوه بر این در روند پیاده سازی و اجرای کمپین تبلیغاتی باید به موارد متعددی توجه شود که از جمله مهم ترین های آن زمان اجرای کمپین و مکان اجرا می باشد. توجه داشته باشید که همه انواع تبلیغاتی که در برنامه جامع تبلیغات یا همان کمپین تبلیغات آورده می شود، باید به صورت توأم و طبق برنامه مشخص شده، اجرا شوند. این هماهنگی حتی با مدیر برند شرکت باید باشد. در غیر اینصورت نمی توان از نتایج آن به صورت کامل بهره برد.بهترین فرد در هر شرکتی جهت پیگیری و اجرای کمپین تبلیغاتی، مدیر بازاریابی شرکت می باشد. زیرا وی بهتر از هر شخص دیگری می داند که چه زمانی و چه رسانه هایی برای رسیدن به اهداف مناسب هستند.