• عنوان پروژه :

   آموزش موسیقی مشق عشق

  • حوزه فعالیت :

   آموزش موسیقی اصیل ایرانی

  • درخواست کارفرما :

   سئو

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   سه ماه کاری

  دیدن وبسایت

مشق عشق آموزشگاه موسیقی ایرانی می باشد که آموزش خود را بصورت اینترنتی برای هم وطنان عزیز ایجاد کرده است. از اهداف اصلی این گروه اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی از طریق آموزش موسیقی اصیل ایران به تمام فارسی زبانان سراسر دنیا بوده است.