• عنوان پروژه :

   ایران کانکتور

  • حوزه فعالیت :

   رابط بین ایران و سایر کشورها

  • درخواست کارفرما :

   طراحی سایت

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۲ هفته

  دیدن وبسایت

ایران کانکتور شرکتیست ایرانی آلمانی که ارتباطات٬ مذاکرات٬ عقد قراردادها و تعاملات ایران با دیگر کشورهای جهان را تسهیل می بخشد. خواسته این شرکت معظم از شرکت سمانیک طراحی سایت بود.