• عنوان پروژه :

   ریتمیتیکا

  • حوزه فعالیت :

   آکادمی آموزش موسیقی ایرانی

  • درخواست کارفرما :

   سئو

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۴ ماه

  دیدن وبسایت

ریتمیتیکا آموزش موسیقی اصیل ایرانی به ایرانیان خارج از کشور و یا داخل کشور می باشد که مدیریت دو برند مشق عشق و ریتمیتیکا بر عهده کارفرمای محترم این پروژه می باشد. ریتمیتیکا بیشتر مخاطبین هدف خود را ایرانیان خارج از کشور و یا افراد غیر ایرانی که به موسیقی ایرانی علاقمند می باشند٬ تعریف نموده است.