• عنوان پروژه :

   طراحی اپلیکیشن بارکام

  • حوزه فعالیت :

   طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن موبایل اندروید

  • درخواست کارفرما :

   استارت آپطراحی اپلیکیشن

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۶ ماه کاری

  دیدن وبسایت

بارکام یک رسانه در حوزه حمل و نقل ماشین های سنگین همچون کانتینر ٬ کامیون و …