• عنوان پروژه :

   طراحی اپلیکیشن سوییچ

  • حوزه فعالیت :

   طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن موبایل اندروید

  • درخواست کارفرما :

   استارت آپطراحی اپلیکیشن

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۶ ماه کاری

  دیدن وبسایت

اپلیکیشن موبایل در حوزه رزرو پارکینگ