• عنوان پروژه :

   طراحی اپلیکیشن سوییچ

  • حوزه فعالیت :

   سامانه هوشمند رزرو پارکینگ

  • درخواست کارفرما :

   استارت آپطراحی اپلیکیشن

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۸ ماه کاری

  دیدن وبسایت

سال تولید : ۱۳۹۶

مدت زمان تولید : ۸ ماه

تکنولوژی بکار رفته : PHP, MySQL, Android Studio, Bootstrap

سوییچ یک ایده نوین در حوزه رزرو پارکینگ های خصوصی و دولتی و همچین پارکینگ های کنار خیابان می باشد. بسیاری از مناطق در کلان شهرها با معضل جاپارک روبرو بوده و در این سامانه هوشمند اینترنتی بدنبال رفع این معضل بودیم.