• عنوان پروژه :

   طراحی اپلیکیشن مسترکلیکس

  • حوزه فعالیت :

   طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن موبایل اندروید

  • درخواست کارفرما :

   استارت آپطراحی اپلیکیشن

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۶ ماه کاری

  دیدن وبسایت

مسترکلیکس یک رسانه تبلیغاتی و ایده ای استارت آپی سرگرم کننده می باشد که کاربران در زمان های آزاد روزانه خود می توانند فعالیت داشته باشند و کسب درآمد کنند