• عنوان پروژه :

   طراحی سایت مجله خبری

  • حوزه فعالیت :

   مجله خبری و خواندنی های روز

  • درخواست کارفرما :

   طراحی سایت

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   دو ماه

  دیدن وبسایت

مجله خبری رنگی منگی شامل مطالبی در حوزه هنر ٬ مد و زیبایی ٬ تکنولوژی ٬ خانه و خانه داری ٬ تندرستی ٬ سرگرمی ٬ آشپزی و دانستنی ها و …