• عنوان پروژه :

   موسسه پارسی نگاران

  • حوزه فعالیت :

   خدمات چاپ و نشر و ترجمه

  • درخواست کارفرما :

   طراحی سایت

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۳۰ روز کاری

  دیدن وبسایت

سال تولید : ۱۳۹۵

مدت زمان تولید : ۱ ماه

تکنولوژی بکار رفته :‌ PHP, MySQL, WordPress, Bootstrap

موسسه خدمات چاپ و نشر پارسی‌نگاران، در راستای حفظ و پاسداشت زبان شیرین و دیرین پارسی و برای اشاعه فرهنگ درست‌نویسی و نشر روزافزون آثار و نوشته‌های آراسته و ویراسته آماده ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه علمی است.

لیست خدمات این مجموعه :

ویرایش

حروف چینی

صفحه آرایی

تصحیح و تنظیم

ترجمه متون

نظارت بر چاپ