• عنوان پروژه :

   وبسایت مغروقه اروند

  • حوزه فعالیت :

   خارج سازی مغروقه های دریایی

  • درخواست کارفرما :

   طراحی سایت

  • مدت زمان اجرای پروژه :

   ۱۲ روز کاری

  دیدن وبسایت

شرکت صدف یکی از بزرگترین شرکت های دریایی محسوب می شود که پروژه های دریایی بزرگ کشور بر عهده این هلدینگ دریایی می باشد. مغروقه های اروند کنار یکی از پروژه های بزرگیست که با کارفرمای خود سازمان بنادر و دریانوری ایران در حال انجام است.