1. بوم مدل کسب و کار چیست؟
    بوم مدل کسب و کار چیست؟

    الگوهایی مختلفی برای طراحی و ترسیم و بیان مدل کسب و کار وجود دارد، اما بوم مدل کسب و کار رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگو است. ساده و کاربردی بودن این ابزار باعث شده که بیشتر از هر شیوه‌ی دیگری در ترسیم و تحلیل مدل کسب و کار به کار گرفته شود. بوم مدل کسب و […]

    فوریه 18, 2019 بیشتر بخوانید