1. تفاوت لینک فالو و نوفالو
    تفاوت لینک فالو و نوفالو

    یکی از فاکتورهای رتبه بندی صفحات در گوگل شاخص تعداد صفحاتی است که به یک صفحه خاص لینک داده اند. یعنی هر چه سایت های بیشتر به یک صفحه لینک بدهند گوگل به آن صفحه رتبه بهتری را می دهد. گوگل این امتیاز در شاخصی به نام PAGE RANK ذخیره می کند. در واقع گوگل از […]

    دسامبر 10, 2017 بیشتر بخوانید