1. انواع مدل درآمدی استارتاپ ها
    انواع مدل درآمدی استارتاپ ها

    ۱-پرداخت به ازای هر بار استفاده (Pay per use) با مدل پرداخت به ازای هربار استفاده، مشتری شما فقط به ازای آنچه که استفاده کرده است، به شما هزینه پرداخت می کند. این مدل اغلب در مواردی که بهای تراکنش ها کم بوده و قابلیت اتوماتیک شدن را دارند، بسیار رایج است. مدل پرداخت پس […]

    اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید