1. الگوریتم رنک برین (RankBrain)چیست؟
    الگوریتم رنک برین (RankBrain)چیست؟

    رنگ برین  جزئی  از الگوریتم هسته گوگل می باشد که یک  نوع برنامه هوش مصنوعی است که گوگل از این  سیستم هوشمند برای  کمک به  مرتب سازی نتایججستجو و پردازش درخواست های جستجوی گوگل مورد استفاده قرار می گیرد. رنک برین طریق گوگل و بلومبرگ مورد تایید قرار گرفت. این الگوریتم  معنای عبارات و واژه‌ها را […]

    سپتامبر 24, 2018 بیشتر بخوانید