سایت ریتمیتیکا بدلیل استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی دارای چالش های فراوانی برای بالا بردن رتبه خود در فضای مجازی بود. دلسوزی صمیمانه، ریزبینی و دقت و پیگیری مداوم مدیریت سمانیک، در پیشبرد پروژه بهینه سازی سایت ما کمک فراوانی کرد. بنده از عملکرد گروه سمانیک بسیار راضی هستم و استفاده از خدمات سایت را برای رسیدن به موفقیت کسب و کارهای جدید، به دیگران توصیه می کنم.